Kistarcsa, Szabadság út 26/a
Telefonszám: +3670 791 7604
arrow_back_ios_new
Gondolkodj, higgy, álmodj és merj! 
arrow_forward_ios
Logopédus - Bertók Hilda
1976-ban érettségiztem a Balassagyarmati Szántó Kovács János Óvónőképző Szakközépiskolában. Balassagyarmaton az V. számú Napközi otthonos Óvodában kezdtem pályámat. Még ebben az évben a Kecskeméti Óvónőképző Intézetben levelező képzés keretében tanultam tovább, ahol1978-ban Felsőfokú Óvónői Oklevelet szereztem. Munkám eredményesebb végzése érdekében 1980-ban a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola oligofrénpedagóg-pszichopedagógia szakán kezdtem levelező tagozaton tanulni. 1983-ban befejeztem tanulmányaimat és lakhelyet változtattunk, Gödöllőre költöztünk. A Gödöllői Kisegítő Iskolában több évig első osztályosokat tanítottam. Az itt töltött évek alatt többször vezettem főiskolai hallgatók gyakorlatát. 1992-től a Kerepestarcsai Családsegítő Központban dolgoztam fejlesztőpedagógusként. A település teljesen ellátatlan volt, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus nem dolgozott az óvodában, pedig sok hátrányos helyzetű, részképesség problémával küzdő gyerek volt a település intézményeiben. A részképesség-zavaros gyerekek magas száma miatt úgy éreztem, fejleszteni kell ismereteimet, így 1992-ben 180 órás, a diszlexiás gyerekek prevencióját és re-edukációját szolgáló Meixner –módszer elsajátítására szervezett tanfolyamot is elvégeztem. Meixner Ildikó előadása és a módszere a súlyosan diszlexiás és diszgráfiás gyermekek terápiás lehetőségeit mutatta be. Az elsődleges, másodlagos magatartási tüneteket mutató gyermekkel a jelenlegi munkám során is sokszor találkozom. Az alapos, átfogó elméleti ismeretek elsajátítás után a kijelölt iskolákban, óvodákban szerezhettük meg a gyakorlati tudást. A tanfolyam írásbeli és szóbeli vizsgával zárult, Meixner Ildikó vizsgáztatásával. Az ott megtanultakat a logopédiai osztályban és a mostani diagnosztikus munkámban is használom. 1992-ben a Gödöllői Beszédjavító Intézetben lehetőség nyílt logopédiai osztály alakítására. Ép értelmű,beszédfogyatékos, Gödöllőn lakó gyerekek járhattak ebbe az iskolába. A Logopédia Állomás vezetője kérésére segítettem az osztály beindításában, a vizsgálatok szervezésében, lebonyolításában. A logopédiai osztályba járó gyerekek közül, mára 70% egyetemi végzettséggel,10% főiskolai végzettséggel,10% középfokú végzettséggel,10% szakmunkás végzettséggel rendelkezik. A tanulási nehézség vizsgálatáról, megelőzéséről és terápiájáról indított 40 órás tanfolyamon vettem részt 1994-ben. Kulcsár Mihályné a mozgásfejlődés fázisait ismertette meg, és hangsúlyozta, hogy a fázisok kimaradásának következménye lehet a fellépő magatartási és tanulási probléma. Megváltozott az intézmény neve: Logopédiai Intézet és Általános Iskolalett.1998–ban a Pest Megyei Pedagógiai Szolgáltató Intézet által szervezett könyvismertetőn vettem részt. Munkám tökéletesítése érdekében 1998-ban kezdtem és 2001-ben logopédia szakos diplomát szereztem. 2000-től már nem osztálytanítóként, hanem logopédusként dolgoztam az intézményben. A Petőfi Sándor szavalóversenyen rendszeresen zsűritag vagyok. Beszédhibás óvodás és a logopédiai osztályba járó beszédfogyatékos gyerekek körében végeztem terápiát és fejlesztést, ezenkívül egy iskolában is végeztem hanghiba javítást és diszlexia re-edukációt. Az óvodai ellátás ambuláns keretek között történt az iskolában helyszíni ellátást kaptak a tanulók. Vezetőváltás miatt 2002-től az óvodai ellátás is helyben az óvodában történt, igaz, ekkor még csak kevés óvodában voltak megfelelőek a körülmények. 2005-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen Közoktatás-vezetői Pedagógus szakvizsgát szereztem. 2006-ban az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyógypedagógiai Továbbképző Központ által szervezett Logopédia Diagnosztika 120 órás intenzív továbbképzőtanfolyamán vettem részt. A szakértői tevékenység végzése során a tanult ismeretek felhasználásával végzem a diagnosztikát és írom a gyerekekről megállapított szakértői véleményt, diagnózist. Sok új ismerettel gazdagodtam, az akkori legújabb tesztekkel ismerkedtem meg. 2007-ben a város és a kistérség úgy döntött, hogy a logopédiai ellátás a nevelési tanácsadással együttműködjön, az új intézmény neve Egységes Pedagógiai Szakszolgálat lett. Gödöllővel együtt 10 település ellátása lett a feladat. Minden település helyben kérte az ellátást. Ebben az évben intézményvezető-helyettesi feladatok végzésére kaptam megbízást. A feladatom jelentősen megváltozott, a gyerekek ellátása mellett 15 logopédus kolléga munkáját kellett koordinálni, ellenőrizni, 10 településen, 39 feladat-ellátási helyen. A logopédiai vizsgálatok végzésében is részt vettem ettől az időtől és a tanulási nehézségek diagnosztizálását is végzem 3-18 éves korig. 2009-ben az Euron Tanácsadó és Szolgáltató KFT. szervezésében. „A közoktatási intézmények és szakszolgálatok együttműködése az SNI és a BTMN gyermekek, tanulók ellátásban” akkreditált képzésen vettem részt. 2013-tól, az intézmény neve, feladata megváltozik: Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gödöllői Tagintézménye, ahol igazgatóhelyettesként dolgozom. A Tagintézményhez 5 telephely tartozik, 68 feladatellátási hellyel. Munkám során többször vállaltam nappali és levelező tagozatos hallgatók összefüggő gyakorlatának vezetését. Gödöllőn szervezett MAGYE konferencia megszervezésében és lebonyolításában aktívan részt vettem. A Magyar Gyógypedagógiai Foniátriai Társaság Kongresszusán is igyekeztem jelen lenni, hogy ismereteimet gazdagítsam, szinten tartsam. (Sopron, Hódmezővásárhely, Eger). Eddigi szakmai életemben igyekeztem minél több (saját erőből finanszírozott) képzésen, akkreditált továbbképzésen, konferencián részt venni, hogy ismereteimet, szakmai tudásomat gyarapítsam.
Amiben segíthetek:

- Beszéd, nyelv, hang és kommunikációs problémák megoldása
- Artikulációs tréningek
-  Beszédértés fejlesztése
- Beszédindítás
- Beszédhibák javítása
- Diszlexia, diszgráfia megelőzése, korrigálása
Tanuljunk játszva!
Célunk a játékba integrált oktatás és fejlesztés.
Minőségi foglalkozások
Kiváló szakembereink minőségi oktatással  és foglalkozásokkal segítik elő a gyermekek kognitív, nyelvi, szociális, érzelmi, fizikai és kreatív fejlődését.
Gyermekközpontúság
Kis létszámú csoportok és családias környezet biztosítja, hogy a gyermekek az őket megillető és megfelelő figyelemmel legyenek oktatva, tanítva, fejlesztve.
Minden jog fenntartva - 2021 - smartkids-gyermekfejleszto.hu 

Adatvédelem

Honlapkészítés: expressz-weboldalkeszites.hu